Nabi Musa AS berkata: Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. QS. Thoha: 25-28

Qalaa Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul ‘uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii’ 

"Nabi Musa AS berkata: Ya Allah,

lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku

dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku."

(QS. Thoha: 25-28)